μουσείο
επικοινωνία
χάρτης
ευρετήριο
login
 
GreekEnglish
 
Οδηγίες  Εκτυπώστε τη σελίδα Στείλτε με email τη σελίδα 
  Εταιρείες:   Αναζήτηση | Σχετικά | Οδηγίες

Προέλευση αρχειακού υλικού

Φορείς

 • Αρχείο Ασφαλιστικής Εταιρείας «La Nationale» 1920-1940. Γ.Α.Κ.-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Κωδικός Αναγνώρισης: GRGSA-IAM_ΕΠΙΧ011.01
 • Αρχείο Τράπεζας Ανατολής 1905-1913. Εισερχόμενη Αλληλογραφία πόλεως Θεσσαλονίκης. Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Κωδικός Αναγνώρισης: GRGSA-IAM_ΤΡΑΠ001.01
 • Έκθεση φορολογικού ελέγχου επιχειρήσεων Εβραίων Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης 1942. Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Κωδικός Αναγνώρισης: GRGSA-IAM_ΕΠΙΧ013.01
 • Τιμολόγια Ισραηλιτών επιχειρηματιών 1926-1940. Γ.Α.Κ.- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Κωδικός Αναγνώρισης: GRGSA-IAM_ΣΥΛΛ039.01
 • Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Αρχείο Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος, Δηλώσεις Περιουσίας Ισραηλιτών 1-3-1943
 • Συλλογή Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Μαχαιροποιίας Άντζελ / Συλλογή Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Σαλόνικα Παλαιστίνη / Συλλογή Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Τυπογραφείου Γκατένιο / Συλλογή Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης
 • Συλλογή Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. National Archives of the United States of America / (μικροφωτογραφημένο)
 • Αρχείο Ιδιωτικών Συλλογών / Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
 • Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Ιδιώτες

 • Ιδιωτική Συλλογή Βασίλειου Κονιόρδου
 • Ιδιωτική Συλλογή Γιάννη Μέγα
 • Ιδιωτική Συλλογή Μανόλη Μαλαμίδη
 • Ιδιωτική Συλλογή Φώτη Κεραμίδογλου
 • Ιδιωτική Συλλογή Χρήστου και Νέστoρος Καββαδά
 • Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) / Ιδιωτική Συλλογή Χρήστου και Νέστoρος Καββαδά
 • Πρώην Ιδιωτική Συλλογή Άγγελου Παπαϊωάννου
 • Ιδιωτικό Αρχείο Αστέριου και Χρήστου Γούσιου
 • Ιδιωτικό Αρχείο Δαβίδ Καράσσο
 • Ιδιωτικό Αρχείο Νίνας Κάστρο-Άντζελ
 • Ιδιωτικό Αρχείο Φωτογραφείου «Αφοι Κούνιο»
 • Ιδιωτικό Αρχείο Χασδάϊ Καπόν
Προσωπικά δεδομένα | Οροι χρήσης | Επικοινωνία | Χάρτης | Ευρετήριο Ι.Κ.Θ. - Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης